onze missie en visie

Waar het allemaal begon

Bethel Quality Care is een christelijke thuiszorgorganisatie met de bijbel als grondslag. Het woord van God, vormt de basis van waaruit de medewerkers van Bethel Quality Care werken. De bijbel beschrijft de motivatie waaruit wij onze zorg willen bieden. Bethel Quality Care beoogt het goede in de vorm van zorg en diensten vanuit liefde, betrouwbaarheid en bewogenheid voor allen. Onze identiteit komt tot uitdrukking in de volgende missie en visie waarbij de cliënt en de zorgverlening centraal staan.

Missie
Bethel Quality Care beoogt met haar christelijk fundament, elke client, ongeacht zijn of haar afkomst de meest passende zorg te bieden.

Visie
Bethel Quality Care heeft binnen nu en 5 jaren haar klantenbestand uitgebreid, door haar dienstverlening uit te breiden naar meerdere steden in Nederland.

 

“Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn. Maar vooral voor de mensen
die bij Gods gezin horen.”

Gelaten 6 vers 10

Onze doelgroep

Wij leveren (intensieve) verzorging, verpleging en begeleiding in uw thuissituatie. Dit kan zowel voor korte- of langere tijd als u behoefte heeft aan hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Bij het leveren van de zorg is niet alleen aandacht voor diegene die de zorg ontvangt, maar ook voor de partner en andere gezinsleden. Die zijn immers als mantelzorgers nauw betrokken. Wij hebben ervaring dat inzet van naasten en familieleden een positief effect heeft op het dagelijks leven van hun cliënten. Daar waar wenselijk bemiddelen wij ook in noodzakelijke zorg- en dienstverlening.

Laatste Nieuws

‘Veel mensen met thuiszorg weten niet af van gratis ondersteuning’

Mensen die thuis wonen en zorg krijgen of nodig hebben, weten vaak niet dat ze recht hebben op ondersteuning voor het regelen van allerlei zaken.

NU.nl 

‘Melvin (11) is mantelzorger voor zieke moeder’

 

Nederland kent heel wat jonge mantelzorgers, net als de
11-jarige Melvin. Hij helpt zijn moeder omdat zij ziek is.

RTL-nieuws

‘In de wijk moet ruimte zijn voor digitale zorg’

De minister werkt aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van niet ongecontacteerde zorg kan vaststellen  

Zorgkrant

‘Familie moet helpen bij thuiszorg’

Stichtse Vecht krijgt volgend jaar 40 procent minder van het Rijk voor de hulp in het huishouden.

 

De telegraaf

Contactgegevens

Daalwijk 12
1102 AA, Amsterdam Zuid-Oost

Telefoon: +31(0)20 770 72 72
K.v.K.nr.: 55969291
E-mail: info@bethelqualitycare.nl

Neem contact met ons op